Gizlilik Politikası


  • Alıcı tarafından ödeme için Feyz'e bildirilen bilgiler Feyz tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
  • Alıcının e-posta adresi, posta adresi ve telefonu gibi bilgiler sadece standart ürün teslimat ve bilgilendirme işlemleri için kullanılmaktadır. Ad, soyad, e-posta adresi gibi bilgiler hiçbir şekilde üçüncü kişi veya kuruluşlara verilmez; Reklam, promosyon, pazarlama amaçlı kullanılmaz.
  • Kredi Kartı bilgileri hiçbir zaman saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat sürecinde ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilir, provizyon için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
  • Alıcı'nın işbu mesafeli satış sözleşmesi kapsamında Satıcı ile paylaştığı kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilmeyecek olup, taşınabilmesi için Satıcı ile paylaşılması gerekmektedir. bu işten çıkar. Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır ve teslimatın tamamlanmasının ardından silinecektir. İlgili kişi, sözleşmenin akdedilmesi veya kendisine yapılacak teslimat için paylaştığı kişisel veriler için muvafakat verdiğini ve bu konuda aydınlatıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu mesafeli satış sözleşmesine konu satışın gerçekleşmesi ve ürünün Alıcı'ya teslim edilmesinden sonra Alıcı'nın kişisel verileri imha edilecektir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel bilgilerini paylaşan kişiler, info@feyz.com adresine e-posta yoluyla başvurarak Satıcı tarafından işlenen kişisel verilerin silinmesini talep edebilirler.