Mesafeli Satış Sözleşmesi


Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

İsim : Reha Doğan

Adres: Hacımimi Mah. Hacımimi Kulhani Sk. No:20 Daire:1 Beyoğlu/ İstanbul

Tel: 0 535 598 87 14

E-posta : info@feyz.co


1.2. Alıcı

Adı – soyadı/TC.No
adres
Telefon
e-posta

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın https://feyz.com adresinden elektronik ortamda (e-ticaret) siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'dur. .co/ SATICI'nın web sitesi. Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Alıcı, satıcının adı, unvanı, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. Satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanımı ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. satıcı tarafından açık, net ve mevzuata uygun olarak bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. internet ortamında (e-ticaret sitesi), bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit eder ve daha sonra bu sözleşme hükümlerine uygun olarak mal sipariş eder.

https://feyz.co/ sitesinde yer alan ön bilgiler ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


Madde 3- Sözleşmeli Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda satın alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış fiyatı, ödeme şekli, alıcısı, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıdaki gibidir. Fatura kesilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmalıdır. Aşağıdaki bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, bu bilgilerin yanlışlığından veya eksikliğinden doğabilecek zararları eksiksiz olarak karşılamayı kabul eder ve ayrıca bu durumdan doğabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI, ALICI'nın verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olmaması durumunda gerekli gördüğü durumlarda siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI'nın siparişte bir sorun tespit ettiği durumlarda ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI'ya ulaşamaması durumunda siparişin icrasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre içinde konuyla ilgili olarak SATICI ile iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içinde ALICI'dan herhangi bir yanıt alınmazsa SATICI her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün/Ürünler
İsim , kod : ; … sayı
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslimatçı :
Telefon numarası :
Teslimat adresi :
Faturalandırılacak Kişi/Kurum:
Fatura Adresi :
Vergi İdaresi:
Vergi Kayıt Numarası:
Kargo Ücreti: … -TL


Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Sebep


Sözleşme tarihi, siparişin alıcı tarafından verildiği tarih olan ../../…'dir. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen, taraflardan birinin veya her ikisinin üstlendiği yükümlülük ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmesini imkansız kılan haller. sözleşme veya bunları zamanında yerine getirmek, mücbir sebepler (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli arıza vb.) Mücbir sebep şahsında taraf, diğer tarafa derhal ve yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.

Mücbir sebebin devamı süresince tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı taraflar sorumlu olmayacaktır. Bu mücbir sebep halinin 30 (otuz) gün devam etmesi halinde taraflardan her birinin tek taraflı fesih hakkı olacaktır.


Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca sözleşmede kendisine yüklediği yükümlülükleri mücbir sebep halleri dışında yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. https://feyz.co/ sistem hatalarından kaynaklanan fiyat hatalarından sorumlu değildir. Buna göre, sitedeki sistem, tasarım veya hukuka aykırı müdahaleler nedeniyle doğabilecek promosyon ve fiyat hatalarından satıcı sorumlu değildir. Alıcı, sistem hataları nedeniyle satıcıdan talepte bulunamaz. Ayrıca Alıcı tarafından sözleşme ile birlikte yazılı olarak beyan edilen tüm bilgiler Satıcı tarafından doğru kabul edilecek olup, kasıtsız olarak yazılmış olsa dahi Alıcı herhangi bir hatadan sorumlu olmayacaktır.

5.3. https://feyz.co/ adresinden kredi kartı (Visa, MasterCard vb.) veya banka havalesi ile alışveriş yapabilirsiniz. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilecektir. Siparişlerin işlem süresi